Är du pressad eller stressad?

Visste du att ordet stress, så som vi använder det, är ett resultat av dålig engelska? Det har ställt till en del förvirring. I blogginlägget Är du tänd eller spänd? skrev jag om hur din uppmärksamhet och “alerthet” påverkade din prestation. Här tar jag en annan utgångspunkt i samma tema, med fokus på stress. Häng med om du vill. Helt utan press.

En bit in på förra seklet lanserade en doktor Hans Seyle, född i Österrike-Ungern och utbildad i Prag, termen Stress. Han utgick från teknikers språkbruk där stress handlar om den kraft som kan deformera kroppar. Reaktionerna däremot, till exempel spänningen i en brobalk som utsätts för stress, kallas för strain. Det visste inte Seyle, och just därför står vi nu här med ett, faktiskt, felaktigt ord. Nu säger vi att vi är stressade utan att egentligen förklara, eller till och med inse, om vi menar pressade (orsak)eller stressade (verkan).

Vi borde alltså istället fråga oss: Är vi pressade eller stressade?

Press får vi i olika grad hela tiden på oss. Krav är en sorts press och den kan komma utifrån eller inifrån. Grupptryck likaså. En sabeltandad tiger i skogen skulle nog anses som en pressad situation. Hur vi reagerar på pressen avgör om den ger oss negativ eller positiv stress (jodå, doktor Seyle pratar om positiv euphoric stress, vilket är när du känner att du har stöd och resurser att hantera pressen. Då presterar du bra)

Författaren Stephen Williams menar att det finns tre variabler som avgör om du känner negativ eller positiv stress:

–       Källor till press är då de yttre krav som ställs på dig.
–       Hanteringsmekanismer? Hur väl utrustad du är med strategier, verktyg, stöd, färdigheter etc. Vi människor strävar efter att hitta balans, förklarar han.
–       Personlighet i detta fall handlar om hur benägen du som person är att till exempel oroa dig.

Ju mer du oroar dig desto mer till höger flyttar du triangeln. Du blir alltså lättare stressad. Ju mer negativa effekter desto mer stressreaktioner. Ju mer stressreaktioner desto svårare att vara klar i huvudet. Vilket i sin tur påverkar din förmåga att leda, kommunicera och prestera på ett negativt sätt. Det kan vara mycket värt att försöka få in tid för återhämtning. Kroppen behöver det. Liksom huvudet.

Så fundera på:

– Är du pressad? Vilken slags stress ger det? Och vad betyder det för din prestation?
– Är gruppen pressad? Vilken slags stress ger det? Och vad betyder det för gruppens prestation?

Kommentera gärna här nedan och dela med dig om du tycker att det var läsvärt

Allt gott
//Antoni

Dela inlägget

Fler inlägg