En formel för motivation

Motivation = Driv + Behov – Motstånd


När jag jobbar med människor slår det mig ibland att vissa knappt behöver tänka en tanke innan de rusar iväg och löser uppgifter. Andra säger “Det skulle vara bra att… Men jag orkar inte…” Känner du igen dig i någon av dessa? Motivation är något jag tittar mycket på.  Kan det vara så att det går att lista ut en formel för motivation? Jag tror det. Tillåt mig utveckla det hela.

Motivation kommer från latinska Movere som betyder rörelse. Att du förflyttar dig.
Om du förflyttar dig skulle det alltså bero på ditt driv och ditt behov för en förändring och ditt motstånd mot förändringen.

Vad menar jag då med driv, behov och motstånd?

Driv är enligt många, något vi föds med. Så säger flera psykologer jag träffat eller läst om. Vi har en viss mängd driv. Den är konstant, och olika per individ. Ungefär som att bilar har olika storlek på motorerna. En stor motor kräver mindre tryck på gaspedalen för att skjuta fart.

Behov, är något vi vill tillfredsställa för att må bra. Hur hårt vi trycker på den där gaspedalen. Vi kanske vill ifrån något obehagligt, som en het spisplatta, ett uselt förhållande etc. Eller så vill vi till något, till exempel en ny matchvikt, en kul upplevelse, ett nytt jobb osv.
Här kan Mazlovs behovstrappa komma in. Först behöver vi överleva. Sedan behöver vi vara i ett socialt sammanhang. Längst upp vill vi förverkliga oss själva. Olika behov alltså, som kan vara stora eller små. Man kan säga att behov också ger en riktning, alltså vad som  behövs.

Motstånd är just motstånd. Kanske vi tycker att det blir för jobbigt, för svårt, för läskigt eller vad annat som kan hindra oss. All förflyttning medför en viss friktion, alltså motstånd. Det ligger i sakens natur. Om motståndet är litet behöver du inte mycket driv eller behov för att ändå agera. Och tvärtom.

Motivation kan också delas upp i inre och yttre motivation, vilket jag har skrivit om i ett andra inlägg, till exempel det här.

Varför är det här intressant? Ja, när du inte kommer till skott, när du aldrig blir färdig eller när du istället ofta gör saker fort men fel. Då kan det vara bra att stanna till och fundera på vari problemet sitter. Och då har du halva lösningen klar.

Så vad tror du? Håller min teori?

Motivation = Driv + Behov – Motstånd.

Berätta hur du tänker.

Dela inlägget

Fler inlägg