Beter du dig som Sara i DISC?

Är du intresserad av hur just du beter dig i olika situationer, och hur just du föredrar att kommunicera? Är du intresserad av hur din stil påverkar människor omkring dig? Då kan en personprofil från Extended DISC vara till stor hjälp. Jag har berättat om Dan den dominante och Isabelle den influerande. Dags att lära känna Sara:

Sara är liksom Irina intresserad av människor. Hon är mån om att alla mår bra och att alla får vara med. Hon är lojal och noggrann, och tycker att laget är viktigare än jaget. Hon sätter sig själv i andra hand och tar inte så mycket plats, men får hon en fråga kommer hon självklart att svara.

Trygghet och normer är viktigt. Förändringar måste ske långsamt och helst ska alla tycka om dem.

Om det är någon som kan alla födelsedagar på arbetsplatsen är det Sara. När hon refererar till sin arbetsplats säger hon “Mina kollegor och jag”. Jaget kommer sist. Saras första fråga är: “Hur gör vi det?” I ett möte med Sara är det bra att trycka på trygghet, allas välbefinnande och inte så mycket på hårda resultat allena.

Om Sara blir pressad drar hon sig tillbaka. Konflikter är inte hennes grej. Till slut blir hon sårad och arg. Men lojaliteten får henne ofta att knyta näven i fickan och fortsätta ändå.

Sara symboliserar Stability i DISC-modellen. En del kallar det för en grön profil. Ungefär en tredjedel av de tusentals personer som gjort profilanalysen har ett S som grund. Något fler kvinnor än män.

Känner du igen någon som har Sara beteende? Du själv kanske?
Kan du se hur och när Sara kan vara till nytta?
Och när hennes beteende och kommunikation kan ställa till det?

Nästa vecka ska jag berätta om Claes. Häng med då

//Antoni

Den 10e april blev jag certifierad att jobba med DISC-profiler vilket jag nu kan erbjuda alla mina kunder. Extended DISC är en analys av hur du beter dig och kommunicerar i valda situationer. Den hjälper dig att bättre förstå dig själv och andra.

Bättre kommunikation = roligare, effektivare, lönsammare arbetsplats.

Dela inlägget

Fler inlägg