När vill du att kunden pratar i ett samtal (vare sig det är på kundmötet eller på mässgolvet)? Och när förväntas du ta över?

Här är en enkel skiss som visar på en optimal fördelning, hämtat från min bok Framgångsrika kundsamtal.

Veta > Visa > Våga  är själva processen i samtalet.

Arean visar vem som pratar mest i de olika faserna.

veta_visa_våga

  • När du vill veta låter du kunden berätta.
  • När du vet kan du visa hur du kan hjälpa till- men ta inte upp allt utrymme.
  • När du vill få till ett kundåtagande måste du våga fråga eller föreslå.

I stort: skapa en dialog.

Visst är det enkelt?

Lycka till med dina samtal
//Antoni

Dela inlägget

Fler inlägg