Att sätta skarpa mål hjälper dig att prestera. Jag ska bjuda på ett antal modeller som hjälper dig. Här kommer den tredje:

Från boken The decision book, en bok där författarna samlar ett antal modeller, hämtar jag ännu en målförkortning, nämligen CLEAR

C=Challenging
Som forskarna Locke & Natham kommit fram till är ett bra mål också ett ambitiöst mål. Att säga att du ska gå ner ett kilo på sex månader får dig att prestera sämre än om du säger ett kilo på en vecka.

L=Legal
Om E'et i PURE står för Etiskt, så går denna lite längre och frågar dig om ditt mål är lagligt. Det låter kanske konstigt, men tänk till exempel på internationella företag som ska sälja på korrupta marknader. Hur ska de agera? När IKEA photoshoppar bort en kvinna från en bild i deras mellanösternkatalog är det inte olagligt men moraliskt tveksamt. När Samsung, Philips med flera får betala miljarder i böter för kartellbildning är det olagligt.

E=Environmentally sound
Äntligen en modell som trycker på att vi också har ett ansvar att rädda på jordklot. Är det ett bra mål att elda ännu mer kol? Är det ok att förgifta stora bergsmassiv med tungmetaller för att få fram några kilo guld som ska smycka oss? Något att fundera på…

A=Agreed
Om SMART hade Accepterat så är denna snarlik. Är vi överens om målen? För att vara det behöver vi förstå målen och tycka att de tar oss i rätt riktning utan att vi hamnar på kollisionskurs med våra egna kollegor, vår familj etc.

R=Recorded
Många av oss gillar att skriva to-do-listor. Men få av oss skriver ner mål på längre sikt. Företag är lite bättre på det. I SMART pratade vi om Mätbart. Här är en variant. Hur kan vi veta om vi nått målet, eller är på rätt väg? Genom att våra mål är nedskrivna och tillgängliga för oss kommer vi att öka sannolikheten att nå dem.
college essay review services
Sådär: Jobba med detta så presterar du bättre.

Lycka till!

765qwerty765

Dela inlägget

Fler inlägg