Sätt mål! Nå mål! del 1

Forskningen säger det. Min erfarenhet håller med. Sätter du mål presterar du nästan alltid bättre. Så hur sätter du mål som är både robusta och motiverande? Häng med får du se.

Jag minns när jag bestämde mig för att springa min första halvmaraton för några år sedan. Jag var inte i världens bästa form just då. Målet var därför att springa hela vägen oavsett vilken tid jag skulle få. Jag tränade flitigt och när dagen kom sprang jag mycket riktigt hela vägen, och var väldigt stolt efteråt. Att jag kom in på precis under två timmar var en bonus.

Locke och Natham heter två forskare som är erkända inom hur mål och prestation går hand i hand. De säger bland annat att du presterar bättre om:

 • Målen är specifika. Mitt mål var att hela tiden springa. Det var specifikt nog. Nästa gång valde jag att ha en slut-tid och en kilometer-tid som mål.
 • Målen ska gå att mäta, gärna längs vägen. I mitt fall var det så.
 • Målen ska vara utmanande. För enkla mål får oss att prestera sämre.
 • Målen ska dock inte vara för svåra. Då tappar vi lust och motivation och får inget gjort. Hade jag satt ett mål att springa på 1,5 timmar hade motivation dykt.
För att ett mål ska vara någorlunda robust, kan vi använda SMARTa mål. Målen ska då vara
 • Specifika – vilket jag redan skrivit
 • Mätbara – vilket jag också skrivit 
 • Accepterade – av dig, av din grupp, av andra grupper som kan påverkas (= alignment) Jag tycker också att A’et kan stå för Ansvarig. Någon behöver sättas som ansvarig för ett mål vilket jag skrev om i XXX
 • Realistiska. Är de orealistiska blir målet snarare en belastning
 • Tidsbestämda. Annars blir det kanske aldrig av.
Så långt är allt bra. Men ännu är målet inte motiverande i sig. För att du verkligen ska bli motiverad sk a du kunna svara på några frågor:
 • Vad är syftet med målet? Varför sätter du det?
 • Vad är din egen vinst med att nå målet? Vad får du ut av det?
 • Vem berättar du det till? Det du berättat får du stå för.
 • Hur följer du upp det? Vem följer upp det? “What is measured gets done.”
Hur gör du när du sätter ett mål? Och hur gör ni i gruppen? Vem sätter målen? Hur blir ni inblandade, skapar delaktighet och ökar motivationen? Många frågor att fundera på.
Det finns mycket mer att säga om mål )(resultatmål, prestationsmål, inlärningsmål, målvisualisering mm, och det kommer jag att återkomma om en annan gång.
Tills dess:; Sätt mål. Och nå mål. Lycka till!

Dela inlägget

Fler inlägg