Utbildningar i presentationsteknik

Det spelar ingen roll hur smart du är och hur bra idéer du har om du inte kan övertyga andra. Förmågan att presentera din idé, produkt, progress
etc. är helt avgörande. Vad du säger, hur du ser ut, hur du låter och vilka hjälpmedel du har är dina verktyg.

En kurs med Antoni innehåller:

• De tre kommunikativa superkrafterna
• Kraften i Storytelling
• Tre frågor och fem dispositioner
• Kroppsspråkets betydelse och vad du signalerar med olika gester
• Vikten av att ha en varierad röst och hur du optimerar den
• 25 minneskrokar för publiken
• Hur man använder visuella hjälpmedel
• Skillnaden på analoga och digitala presentationer inklusive 33 tips för digitala presentationer

Kursen kan vara allt från ett enda tillfälle till ett årslångt program för dina viktigaste talespersoner, inklusive individuell coaching, analogt eller digitalt.

Innehållet bestäms av dina mål och den tid ni avsatt.

En av Sveriges populäraste föreläsare

Eventeffect har korat mig som en av Sveriges 100 populäraste föreläsare. Speakerrating.com har utvärderat mig till Platinum Speaker. Jag är både glad och tacksam för dessa utmärkelser.

Vill du att jag kommer till er? Jag ger er både inspiration och konkreta tips till er arbetsvardag och kommunikationen mellan varandra.

Moderator

Utbildningar

Böcker