Du får det team du förTJÄNAR,
Om arbetsglädje, engagemang och ledarskap i förändring

Hur ni kommunicerar på arbetsplatsen när ni leder, säljer och samarbetar har en direkt påverkan på gruppens motivation och arbetsglädje. Det påverkar också hur ni möter och bemöter era kunder. ert bemötande spelar alltså stor roll både internt och externt, och ännu mer i tider av förändring och osäkerhet. 

Engagerade team har fler positiva interaktioner, nöjdare kunder, högre produktivitet och bättre lönsamhet. Oengagerade team klagar mer, har lägre kreativitet, fler olyckor och fel, och till och med sämre arbetsminne.

Ni har inget att förlora på det goda ledarskapet och ett gott samarbete.

I Antonis föreläsning får ni med er:

• Den dolda, verkliga anledningen till arbetsglädje och engagemang
• Vad studier och forskning säger om engagemang och arbetsglädje och varför det spelar roll 
• Hur vi hanterar motstånd
• Vad som händer om vi har en god eller dålig kultur
• De tre kommunikativa superkrafterna
• Hur du får hjärnans trafikljus att lysa grönt
• Varför människor är som popcorn
• 20 nycklar till en god kommunikation på arbetsplatsen
• Varför det är bättre att vara intresserad än intressant
• Skillnaden på analog och digital kommunikation
• Hur din och gruppens målformulering avgör prestationen
• Vilka beslutsstilar som finns och du du möter dem
• Hur vi smittar andra med vår kommunikation

Mejla antoni@lacinai.se om du är intresserad.

Mer arbetsglädje

Här är en föreläsning från 2022 i Kroatien. Ta gärna en titt. 

Vill du att jag kommer till er? Kontakta mig på antoni@lacinai.se så pratar vi vidare.

Moderator

Utbildningar

Böcker