Utbildningar inom kommunikation

Utbildningar och workshops i konsten att tala och samtala, som chef, säljare och team

Är ditt mål att bli mer kompetent så väljer du en utbildning. Här kan vi lägga tid på tips, träning och feedback så att du blir bättre på att tala, samtala, samarbeta och sätta motiverande mål.Det blir en interaktiv kurs med mycket reflektion och övning.

 

Presentations-
teknik

Det spelar ingen roll hur smart du är och hur bra idéer du har om du inte kan övertyga andra. Förmågan att presentera din idé, produkt, progress etc. är helt avgörande

Kundmöten i världsklass

Har du upplevt ett riktigt bra bemötande? Du vet, när du känner dig sedd och välkommen, när du får hjälp även om det krånglat. Ditt bemötande gör skillnad för hela kundupplevelsen.

E-kurser i kommunikation

Tillsammans med Diploma utbildning erbjuder jag nu följande e-kurser:

– Arbetsglädje,
– Att leda på distans,
– Digitala möten,
– Framgångsrika kundmöten,
– Virtuella möten

Virtuellt/Hybrid- ledarskap

Så leder du på distans och i hybridmiljöer

Det är svårt nog att leda människor som arbetar på
samma plats som du. Det är ännu svårare att leda
människor som är någon annanstans.
Ditt team kan vara utspritt i olika byggnader, städer
eller länder. De kan jobba hemifrån med alla extra
utmaningar det för med sig. Ditt jobb är att blåsa
vind i seglen, röja hinder och stötta dem fastän inte alla
ses fysiskt hela tiden

Föreläsningar

Eventhjälp

Böcker