E-kurser inom kommunikation

För dig som av olika anledningar vill ha kunskapen digitalt, får du här ett antal länkar till olika e-kurser som Antoni skapat i samarbete med Diploma utbildning.

Antoni Lacinais e-kurser:

• Att leda på distans – hur du som ledare kommunicerar och engagerar ditt virtuella team.

• Framgångsrika kundmöten – hur du gör för att bygga goda relationer och skapa bättre resultat.

• Digitala möten – hur du leder effektfulla distansmöten.

• Virtuella möten – Hur du leder alla slags interna möten.

• Arbetsglädje – Hur du med rätt kommunikation skapar trivsel och arbetsglädje på din arbetsplats

Digital presentationsteknik – Digital presentationsteknik är utbildningen för dig som vill bli bättre på att presentera med energi och tydlighet och gå genom kameran under ett digitalt möte.

Digitala kundmöten – I den här utbildningen får du lära dig att planera och genomföra digitala kundmöten.

En av Sveriges populäraste föreläsare

Eventeffect har korat mig som en av Sveriges 100 populäraste föreläsare. Speakerrating.com har utvärderat mig till Platinum Speaker. Jag är både glad och tacksam för dessa utmärkelser.

Vill du att jag kommer till er? Jag ger er både inspiration och konkreta tips till er arbetsvardag och kommunikationen mellan varandra.

Utbildningar i presentationsteknik

Det spelar ingen roll hur smart du är och hur bra idéer du har om du inte kan övertyga andra. Förmågan att presentera din idé, produkt, progress
etc. är helt avgörande. Vad du säger, hur du ser ut, hur du låter och vilka hjälpmedel du har är dina verktyg.

En kurs med Antoni innehåller:

• De tre kommunikativa superkrafterna
• Kraften i Storytelling
• Tre frågor och fem dispositioner
• Kroppsspråkets betydelse och vad du signalerar med olika gester
• Vikten av att ha en varierad röst och hur du optimerar den
• 25 minneskrokar för publiken
• Hur man använder visuella hjälpmedel
• Skillnaden på analoga och digitala presentationer inklusive 33 tips för digitala presentationer

Kursen kan vara allt från ett enda tillfälle till ett årslångt program för dina viktigaste talespersoner, inklusive individuell coaching, analogt eller digitalt.

Innehållet bestäms av dina mål och den tid ni avsatt.

Moderator

Utbildningar

Böcker