Föreläsare om ledarskap

Det är svårt att leda människor som arbetar på samma plats som du. Det är ännu svårare att leda människor som är utspridda i olika byggnader, städer eller länder. De kan jobba hemifrån med alla de utmaningar det för med dig. Ditt jobb är att blåsa vind i seglen, röja hinder och stötta dem och deras prestationer fast ni inte ses fysiskt.

I Antonis föreläsning får ni med er:

• Vad hundratals andra virtuella chefer sagt om sina utmaningar med att leda på distans
• De digitala utmaningarna för personalen.
• Vilka fördelar som finns om det går bra
• Kommunikationens tre superkrafter
• 10 konkreta tips i ditt distans-ledarskap
• 33 konkreta tips för digitala presentationer
• 20 konkreta tips för hur du leder effektiva
digitala möten.

Innehållet bestäms av dina mål och den tid ni avsatt.

En av Sveriges populäraste föreläsare

Eventeffect har korat mig som en av Sveriges 100 populäraste föreläsare. Speakerrating.com har utvärderat mig till Platinum Speaker. Jag är både glad och tacksam för dessa utmärkelser.

Vill du att jag kommer till er? Jag ger er både inspiration och konkreta tips till er arbetsvardag och kommunikationen mellan varandra.

Moderator

Utbildningar

Böcker