Intervjun med mig inför Personal & Chef i Kista den 22/2

Ja vad tänker jag om ledarskap, digitalisering och hur man leder människor i möten på distans? Det berättar jag här:

Möt Antoni Lacinai – föreläsare, moderator & kommunkationsexpert

Vem är du? 

Vilken stor fråga! Jag är en tänkande, talande, skrivande människa som fokuserar på god kommunikation, tydliga mål och effektiva möten. Jag hjälper människor att bli bättre på att leda, sälja och samarbeta. Jag hjälper organisationer att genomföra sina strategier. Jag föreläser, utbildar, skriver böcker, modererar, leder workshops.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

– Alla hotellnätter… Nej, det är när det tänds små lampor i ögonen av insikter, på de jag möter och jobbar med. Och att jag får träffa så många begåvade människor som utvecklar mig också.

Du ska föreläsa om Virtuella möten, kan du berätta lite mer om det?
Det här är en utmaning för många organisationer idag, där kollegorna sitter på olika kontor och ibland på olika kontinenter. Hur ska man leda människor på distans? Hur kan virtuella möten fungera som en motor istället för en trist eller smärtsam upplevelse? Jag gick faktiskt in i det här med en slags sund skepsis från början, och mest för att mina kunder önskade det. Jag kommer att berätta när virtuella möten gör sig bäst och jag kommer att ge många konkreta tips för hur man kan ha framgångsrika virtuella möten.

Hur tror du möten kommer att hållas i framtiden?
Vi vill absolut träffas fysiskt om det går. Jag ser inte att det kommer att ändras på lång tid. Virtuella möten kommer att vara ett komplement och inte en konkurrent. I kristallkulan ser jag däremot förändringar allt eftersom tekniken utvecklas. En annan sak som jag verkligen hoppas på är att vi ger ut information i förväg så att vi ägnar mötestiden åt att diskutera istället för att passivt ta emot något vi kommer att glömma inom ett par veckor.

Vad kan du inspirera chefer och ledare med?
Att genomföra sina strategier med hjälp av rätt kommunikation, rätt mål och riktigt bra möten. Ibland kommer jag in och föreläser i 45 minuter. Ibland blir det flera olika punktinsatser under en längre tid, med träning, coaching, föreläsningar och annat. Det beror på vad chefen vill ha.

Var finner du inspiration?
Från smarta människor i min närhet. Från böcker som ger mig aha-upplevelser. Från alla de som läser mina böcker eller månadstankar och som mejlar mig, eller som kommer på mina kurser och föreläsningar. Och när min hund Våfflan som ut mig på promenader i skogen. Där föds många idéer och koncept.

Vad tror du kommer att vara den största utmaningen för ledare i framtiden?
Givet att allt ser ut ungefär som nu i världen tror jag att utmaningarna är ungefär samma som hittills. Hur får jag med mig gruppen? Hur kan jag blir mer lyhörd? Hur kan jag nyttja allas bästa egenskaper för att nå resultat? Hur får jag individerna att växa och bli bättre? Och från ett mötesperspektiv: Hur kan jag ha effektiva möten och göra dem fyllda av energi och effektivitet så att vi når våra verksamhetsmål snabbare och lättare?

Vilka egenskaper tror du en framtida ledare behöver besitta?
Jag tror att  bra ledare är de enda som vet hur man informerar. På riktigt. En riktig ledare är den bästa kommunikatören och kan få resten att vilja följa med på den resa som denne målar upp. En riktigt bra chef är bäst på att involvera. Att med lyhördhet kunna facilitera gruppen till att samarbeta och komma fram till hur de ska nå de resultatmål som har satts upp. Det finns förstås en mängd andra egenskaper men dessa vill jag trycka på.

Vill du veta mer om Virtuella möten, lyssna på Antonis föreläsning “Virtuella möten – Hur du leder människor i möten på distans” den 22 februari, kl 15.00 på Omvärldsanalysscenen

Dela inlägget

Fler inlägg