Hur mår ditt team?

För ett par år sedan började jag läsa in mig på psykologen Paul Gilberts forskning som han kallar Compassion Focused Theory, och jag fick en slags insikt: Tänk om den kultur vi upplever är en konsekvens av något djupare? Om vi inte adresserar den underliggande drivkraften (jag kallar det Teamets motivationsfokus) så kanske vi behandlar symptomet istället för sjukdomen? Det känns inte hållbart.

Läs resten av krönikan jag skrev till HRnytt där jag också beskriver 3 system i hjärnan och hur de påverkar oss.

Dela inlägget

Fler inlägg