12 tips för en inkluderande möteskultur. Gästblogg

Jag har glädjen att få presentera hösten gästblogg av Anna Bergholtz.  Läs hennes kloka ord om hur du bättre kan inkludera alla i ett möte:

Det är lätt att utgå från sig själv och normen i mötet med andra. Det kan leda till fördomar, att dina medmänniskor utestängs och känner sig oviktiga och ovälkomna. Och vad är då poängen med mötet? Här kommer ett dussin tips för att inte fastna i normen och för att skapa en inkluderande möteskultur där alla kan vara sig själva och delta på lika villkor.

 1. Se över tillgängligheten av lokalen där mötet ska hållas!  Kan alla ta sig dit? Komma in och förflytta sig därinne? Finns hiss? Finns tillgänglig toalett? Är trappsteg och kanter markerade? Hur är ljudmiljön? Kan alla äta maten?
 2. Använd fler sinnen för att komma ihåg varandras namn. Utgå inte från att alla kan se. På konferensen får vi ofta en namnskylt. Komplettera namnskylten med att alltid säga ditt namn högt före du talar. Inled mötet med att gå en namnrunda, så att alla vet vem som är på plats.
 3. Använd alltid mikrofon och se till att det finns en fungerande hörslinga i möteslokalen. Då kommer alla att höra, oavsett hörselförmåga. Dessutom orkar alla att lyssna, ta in det som sägs, komma ihåg det bättre och personen som pratar slipper anstränga rösten.
 4. Tänk på om det behövs tolkar. Alla kanske inte förstår svenska eller hör vad som sägs.
 5. Använder du power point, läs högt vad som står skrivet och förklara hur bilderna ser ut. Likaså om du skriver på en whiteboard eller ett blädderblock. Det här är nödvändigt för exempelvis personer med synnedsättning och dyslexi, men ökar också allas möjlighet att förstå och komma ihåg.
 6. Byt ut den ljudlösa handuppräckningen med att klappa händerna  eller gör både och. Bortsett att du inkluderar personer med synnedsättning blir bonusen en grym ”energizer”.
 7. Håll dig till de tider och det program som deltagarna fått före konferensen/mötet. Undvik ett för fullspäckat program och underskatta inte vikten av en paus. . Alla orkar inte att sitta eller hålla koncentrationen under en längre tid, eller att ta in hur mycket som helst.
 8. När det är dags för paus, undvik att säga ”Nu tar vi en bensträckare”. Alla kan inte gå eller stå. Säg istället ”Nu tar vi en kort paus”.
 9. Ta reda på vilket pronomen personen du möter vill benämnas som! Han, hon, hen eller den. Det är ingen självklarhet att en människa definierar sig som det kön du uppfattar att hen är.
 10. Håll dig uppdaterad med ett inkluderande ordbruk! Orden och normerna förändras över tid. Förr i tiden användes ”invalid” om en person med funktionsnedsättning. Idag byts ordet ”man” alltmer ut mot ordet ”en”. Genom att använda ordet partner istället för flickvän, pojkvän, man eller fru inkluderar du fler. Sätt dig in i ordens betydelse och försök förstå varför ett visst ord är att föredra. Även om du inte menar illa med att använda ett visst ord, kan det vara laddat och kränkande för den du möter.
 11. Tänk på hur du kommunicerar, uttrycker dig. Sätt alltid personen i första hand. Det är exempelvis skillnad på att säga Blinda Anna jämfört med Anna som är blind. En är så mycket mer än sin funktionsnedsättning.
 12. Testa att byta ut de frågor vi vanligtvis ställer i mötet med nya människor. Var kommer du ifrån? Vad arbetar du med? Fråga istället Vem är du? Vad brinner du för/gillar du att göra?

 

Anna Bergholtz

”Öppnar ögon och bryter normer”

 Journalist, föreläsare, moderator, författare, inspiratör och debattör.

www.annabergholtz.se

Dela inlägget

Fler inlägg