7 frågor inför en förändring

Du som är chef kommer mer eller mindre ofta att behöva initiera en förändringsprocess. Det är oundvikligt. Men hur gör du? Och vad händer hos dina medarbetare?

Vi tar den sista frågan först: Det enda som är konstant är förändring. Ändå är det ibland svårt att ta till sig dem, särskilt om de slår negativt mot en själv (”Gärna förändring men inte här hos mig”). De som upplever förändringar de inte själva varit med och påverkat går ofta igenom fyra faser:

  1. Chocken. De har svårt att ta till sig budskapet och kan till och med neka till att något ska hända.
  2. Ilskan. De kämpar emot med näbbar och klor, och lägger mer tid på detta än på sitt jobb
  3. Sorgen. Nu sjunker det in. De förstår att det är som det är
  4. Planeringen. I detta stadium tar de beslut som för dem framåt igen.

 

Nu är inte alla förändringar i den omfattningen att det behöver bli särskilt dramatiskt, men trots det finns nästan alltid en oro för vilka konsekvenser en förändring har och den är här för att stanna eller inte.

Du ska alltså gå från att ändra attityd, till att ändra en grupps beteende.Så hur gör du? Vad kan du tänka på?  Det är inte helt enkelt att göra utan viss friktion. Därför kan du ställa dig sju frågor inför en kommande förändring som kan hjälpa dig att vara klar med vad du vill:

Det finns egentligen två viktiga parametrar. Den ena är den strategiska. Var ska vi vara och varför? Den andra är den taktiska. Hur ska vi komma dit, när ska vi vara där, vem gör vad.

Kan du svara på de två och gärna involvera din personal där det går, är mycket vunnet.

Dela inlägget

Fler inlägg