Beter du dig som Isabelle i DISC?

Är du intresserad av hur just du beter dig i olika situationer, och hur just du föredrar att kommunicera? Är du intresserad av hur din stil påverkar människor omkring dig? Då kan en personprofil från Extended DISC vara till stor hjälp. Förra gången berättade jag om Dan den dominante. Dags att introducera Isabelle:

För Isabelle är hela världen en skådeplats. Främlingar är vänner hon ännu inte känner. Var och en som hon träffar vill hon entusiasmera. Hon säker ständigt kontakt med andra och vill alltid få en respons tillbaka. En stor rädsla för Isabelle är att inte vara populär.

Själv tycker hon att hon är riktigt vass på att övertyga andra, öppen och tillgänglig. Kritiska röster kan hävda att hon är manipulativ, klämcheck och pratig.

Isabelle är en medryckare, en inspiratör. Hon har ett socialt, trevligt och positivt beteende och en fattar gärna beslut med känsla. Om hon pratar om sitt jobb säger hon “Jag och mina kollegor“. Jag’et kommer först. Isabelles första fråga är: “Vem kan göra det?” och hon säger gärna “Låt oss göra det tillsammans“. I ett möte med Isabelle bör det finnas rum för att prata om annat än sak-frågan.

Om Isabelle blir pressad kan hon attackera och bli sarkastisk.  Blir det än värre ger hon upp och får skuldkänslor.

Känner du igen någon som har Isabelles beteende? Du själv kanske?
Kan du se hur och när Isabelle kan vara till nytta?
Och när hennes beteende och kommunikation kan ställa till det?

Isabelle symboliserar Influence i DISC-modellen. En del använder färgen gul för att beskriva denna profil. Ungefär en tredjedel av de tusentals personer som gjort profilanalysen har ett I som grund. Något fler kvinnor än män.

Nästa vecka ska jag berätta om Sara. Häng med då

//Antoni

Den 10e april blev jag certifierad att jobba med DISC-profiler vilket jag nu kan erbjuda alla mina kunder. Extended DISC är en analys av hur du beter dig och kommunicerar i valda situationer. Den hjälper dig att bättre förstå dig själv och andra.

Bättre kommunikation = roligare, effektivare, lönsammare arbetsplats.

 

Dela inlägget

Fler inlägg