Källor

I tider av fake news och alternativa fakta blir vi föreläsare extra granskade. Det tycker jag är bra. Jag är medlem i National Speakers Association Sweden (NSA) och vi värnar om att kunna presentera källor när sådana finns och att vi berättar vad som är baserat på forskning och vad som är erfarenheter. Jag har läst kopiöst mycket material och dessvärre glömt många källor, men har gjort en ansträngning att återfinna och ta fram belägg för mycket av det jag pratar om.

Så – Vad får jag allt ifrån?

Här är en lista på referenser och källor för dig som vill gräva vidare.

Referenslista 2019