PowerPoint är som alkohol. narkotika och tobak…

SLUTA med alla dessa hemska PowerPoint-slides!!! Seriöst – sluta! Sluta nu! Sluta på en gång! Sluta igår! Ingen människa blir inspirerad av dessa smärtsamt tråkiga slides vi ser i möte efter möte. Vi vill inte se dina talaranteckningar. Nej det vill vi inte! Behåll dem för dig själv. Göm dem för alltid. Det här är ett upprop! Dela till alla som missbrukar detta verktyg! #JagstårinteutmedflerPowerPoints

 

 

 

Dela inlägget

Fler inlägg