Upp med händerna!

IMG_4936Visste du att jag skriver krönikor i tidningen Kick Off? Här kommer en om vilka signaler vi skickar med våra händer:

I sommar har de av oss som gillar fotboll fått se många matcher under fotbolls-VM. Vi har förundrats över konster och vacker teknik från vissa, och kollapser eller brutalt spel från andra. Varje gång en spelare medvetet dragit i en tröja eller sparkat ner en spelare, har han nästan per automatik lyft sina armar mot skyn för att visa sin oskuld. Och när domaren ändå blåst i pipan, har spelaren vänt sina handflator och handleder uppåt och verkat vädja till domaren om förståelse. Allt för att slippa en varning eller utvisning.

Rent kroppsspråksmässigt är visade handleder ett tecken på sårbarhet. Ibland tar vi en ”lågstatusroll” och agerar underlägsna; som fotbollsspelaren inför domarens arga blick. Men det kan också vara en stark signal om att vi står trygga och inte behöver skydda oss. Vi är så säkra. Ett stort leende och en självsäker hållning kan förstärka denna signal.

Tumregeln är:

Handflator neråt: Du bestämmer, du sänder ett budskap, du vill inte ha dialog.

Handflator uppåt: Du är sårbar, du söker samförstånd och dialog.

Om vi fortsätter på temat fotboll, så titta på domarens armar och händer. Väldigt bestämda rörelser där han eller hon pekar på bollen eller när de protesterande spelarna ska avlägsna sig. Handflatorna är nästan alltid neråt i de lägena.

I ett affärsmöte kan du sända signaler bara genom att skaka hand med någon. Om du vänder handflatan lätt neråt, vill du bestämma. När jag ska skakar hand med någon, gör jag faktiskt ofta tvärtom. Jag vänder handflatan snett uppåt och erbjuder den andra att känna sig stark. För mig är det ett sätt att visa att jag är trygg i situationen, och att jag vill att vi båda ska känna så. Detta sker omedvetet – numera.

På vilka fler sätt kan du använda dessa enkla skillnader i gester när du möter andra människor? Ett bra exempel är när du ska presentera något. Om du låter armarna lämna kroppen och samtidigt vrider upp handlederna när du hälsar gruppen välkommen, så visar du att du är trygg och modig. Dessutom kan du, när du har en ståndpunkt du verkligen står för, vända ner handlederna så att du tydligt visar att du inte söker dialog i den åsikten.

Så upp med händerna! Inte för att ge upp. Inte för att slippa en varning. Utan för att visa att du är trygg och generös, på mötet lika väl som på fotbollsplanen.

Tips i tretal:

  1. Pröva att skaka hand med handflatan något uppåt eller neråt och upplev skillnaden.
  2. Våga blotta handlederna under en presentation, särskilt när du inleder. Sträck ut armarna från kroppen – inte bara underarmarna utan hela vägen – och bjud på ett riktigt välkomnande.
  3. När du har en poäng du vill få fram med säkerhet, vänd handflatorna neråt, framför kroppen. (OBS – överanvändning av detta får dig att framstå som burdus.) När du söker dialog ska du istället vända handflatorna uppåt. (OBS – överanvändning av detta får dig att framstå som osäker.)

Dela inlägget

Fler inlägg