Fem steg för mer motivation

Det här är min första krönika i tidskriften Chef & Ledare. Enjoy ^_^

Om kommunikation är transportmedlet mellan två människor så är motivation själva drivkraften som gör att vi rör oss. Det här tycker jag är spännande. För några år sedan roade jag mig med att ta en kurs i prestationsutveckling på universitetet och grävde där lite djupare ner i motivationens värld. Det blev snabbt krångligt så jag kom istället på en helt egen enkel motivationsformel:

M = M – M

Matematiskt går det inte ihop, men det här är inte matematik, det är psykologi. Det står för:

Motivation = Mål minus Motstånd.

Om du och ditt team har ett mål som lyser starkt och klart, som är attraktivt och som ni har mandat att jobba mot så ökar motivationen.

Om ni har motstånd som hindrar er från att prestera så minskar motivationen.

Visst är det enkelt? Ha ett mål som är större än motståndet så rör ni er i rätt riktning. Ju större skillnad, desto större fart på prestationen och därmed resultatet.

Så vad kan du göra för att få upp motivationen? Här är fem bra punkter:

  1. Var tydlig. Otydliga mål, otydliga roller och otydliga ansvar är motivationsdödare.
  2. Visa tillit. Låt medarbetarna ha stor frihet i hur målen ska uppnås. Ju mer autonomi desto större motivation.
  3. Visualisera tillsammans. Måla upp en bild på hur bra det blir när det blir klart. Gör det attraktivt och meningsfullt. Koppla på er mission och er värdegrund också.
  4. Röj hinder. Har någon en kass dator, ordna så att de får en som fungerar. Är en avdelning en flaskhals, lyft frågan i rätt forum och jobba på en lösning.
  5. Fira framgångar. Vi vill alla bli bekräftade och uppskattade. Enkla gester räcker långt. Glöm inte att kommunicera de goda exempel ni har.

Motivation kommer från det latinska ordet movere; att röra sig.

Folk vill prestera, folk vill röra sig mot ett mål. Hjälp dem att göra det. Känn glädjen när det händer.

Tack för att du läser mina tankar

Dela inlägget

Fler inlägg