Chefs-KARMA. K som i Kommunicera

Det kommer en bok så småningom med titeln chefsKARMA. Jag ska bara skriva klart de andra först. Under den här rubriken vill jag ge några idéer på vad som bygger en bra chef. Om en bra chef har god KARMA kommer chefen och alla andra att omedelbart få en bättre tillvaro. Häng med:

K som i Kommunicera

Tänk dig en ekonomichef som ska presentera det senaste kvartalets siffror för de anställda:
– I min analys mellan den prognostiserade intäkten visavi det reella utfallet visar det sig att företaget nått en 12-procentig differens i positiv riktning. Om vi approcherar summeringen från ett lageromsättningshastighetsperspektiv innebär det att vi den ökat med 2% och ger därav en likvid situation som är klart tillfredsställande och undertecknads förhoppning är att detta fortgår, och når vi stretchmålet kan en remarkabel tillställning upplevas.

Dessa ord (och många fler) är inbakade i 42 fulla PowerPoint slides, en monoton stämma och ett obefintligt kroppsspråk. Min fråga: Hur många kommer att minnas detta?

Behöver en bra chef verkligen vara bra på att kommunicera? I min värld är k=kommunicerakommunikation fundamentet. Vi människor är kommunicerande varelser. Det flesta av mina tips och tankar på den här bloggen handlar om kommunikation, så just här fattar jag mig kort.

En bra chef:

  • Är tydlig och vet hur man använder ett konkret och igenkännande språk.
  • Är engagerad. Orden du säger spelar roll, och kan förstärkas av ett dynamiskt kroppsspråk och en varierad röst. De stora bitarna är hur vi ser ut och hur vi låter när vi pratar. Du visar alltså engagemang med din röst och ditt kroppsspråk.
  • Säger Jag och Vi istället för Man och De. Då signalerar chefen att hon eller han tar sitt ansvar även i kommunikationen. Är du chef – stå för det.
  • Förstår att en del saker behöver upprepas flera gånger för att säkerställa att alla tagit del av budskapet.
  • Inser att PowerPoint inte väcker någon större entusiasm. Bättre då med historier, metaforer, liknelser mm.

Säg att Ekonomichefen tog till sig detta. Nästa gång blev det inga eller möjligen någon enstaka slide, kanske kompletterat med en enkel skiss på en Whiteboard. Engagemanget lyste igenom och han sa:

– Det är bra att gratulera. Vi har sålt mer av vi trodde. Det betyder att vi har mer pengar över vilket är jättebra! Det vore toppen om vi kan hålla den här försäljningen. Kan vi till och med öka med bara 5% blir det konferens på soliga Malta istället för regniga Landvetter i slutet på året.

Vem vill du helst lyssna på?

Kommunicera bra och du blir belönad direkt. Och än så länge har jag bara kommit in på en del, nämligen presentationen. Det finns mycket mer än så vilket ni kommer att se när vi fortsätter resan i chefsKARMA

Alla delarna i chefsKARMA är:
K=Kommunicera
A=Attrahera
R=Respektera
M=Motivera
A=Agera

//Antoni

Dela inlägget

Fler inlägg