Chefs-KARMA del 3. R som i Reflektera och Respektera

Chefs-KARMA del 3. R som i Reflektera och Respektera

Under den här rubriken vill jag ge mina idéer på vad som bygger en bra chef. Om en bra chef har god KARMA kommer både chefen och alla andra att omedelbart få en bättre tillvaro. Häng med:

R som i Reflektera och Respektera

Reflektera? Det låter som någon som inte kan fatta beslut. Paralysis by analysis, typ.

Njae, om du tänker så vill jag be dig att läsa ännu noggrannare. Att reflektera handlar om att utvärdera. Dina beslut. Din handling. Dina mål. Ditt syfte. En chef som lägger tid, både själv och med sin grupp, på att reflektera, visar att besluten, handlingarna och så vidare är viktiga. Det visar på en respekt för vad vi gör och varför vi gör det.

Tänk er en chef som hela tiden blåser på i 50 knop på sjön. Han tittar sig aldrig om. Du skurar däck med dina kollegor, och du upptäcker att kursen ni hade avvikit något och ni är på väg rakt mot ett skär. Skulle du då vilja ha en chef som var lyhörd och med din hjälp slippa köra på grund? Och om ni ändå hamnat på grund: skulle du då vilja ha en chef som vid första bästa tillfälle körde upp på grund igen? Antagligen inte.

IMG_4608Att reflektera är att utvecklas. Ska du ha chefsKARMA ingår reflektioner i repertoaren

Respektera då? Vad betyder det? Är inte det ett tecken på svaghet?

Enligt en undersökning som Manpower gjorde förra året kom ordet lyhördhet högst upp på vad en medarbetare önskar av en chef. Att vara lyhörd innebär att vara närvarande, att vara intresserad och att verkligen lyssna på det motparten berättar. Eller som Stephen Covey skrev i sin bok The 7 habits of highly effective people: ”Seek first to understand, then to be understood”. För vem säger att din sanning är mer sann än min? Respekt handlar om att inse just detta: Vi är olika. Din uppfattning är din verklighet.

Hur kan du bli mer lyhörd och mer respektfull? Jag läste för en tid sedan att vi pratar i cirka 120-150 ord per minut, men vi har förmågan att lyssna på över 1000 ord per minut. Det betyder att vi har en massa överkapacitet, som tyvärr gör att vi tappar fokus. Här gäller det att släppa autopiloten och lyssna både på orden som sägs, tonläget, tempot och så vidare, samt att vi läser av kroppsspråket för att maximalt använda denna överkapacitet. Och som jag nyligen hörde: Det bästa sättet att lyssna på, är att hålla tyst. Även när det gäller det interna tjattret.

Vad tycker du? Är reflektion och respekt två viktiga nycklar för en bra chef? Vilken är viktigast?

Alla delarna i chefsKARMA är:
K=Kommunicera
A=Attrahera
R=Respektera
M=Motivera
A=Agera

Om du tycker att det här var läsvärt så dela gärna detta med andra.

Dela inlägget

Fler inlägg