Att sätta skarpa mål hjälper dig att prestera. Jag ska bjuda på ett antal modeller som hjälper dig. Här kommer den andra:

Från boken The decision book, en bok där författarna samlar ett antal modeller, hämtar jag nästa målförkortning, nämligen PURE

P=Positively stated
Vilket ger störst möjlighet att lyckas? Om du säger: Jag ska sluta vara arbetslös eller Jag ska hitta ett nytt jobb. Vi har två drivkrafter. Antingen vill vi ifrån, eller till något. För de allra flesta är det bättre att fokusera på den positiva formuleringen just för att vi oftast vill till något bättre.

U=Understood
Ju tydligare målbild desto enklare att agera. Om vi sätter mål vi inte riktigt förstår, eller om andra sätter mål på jobbet och vi inte greppar vad de menar, kommer vi att få problem att prestera. “Våra kunder ska tycka att ni är nummer ett” kanske är ett mål. Mina frågor blir: “Alla kunder? Vem hos kunden? Hur ska det uttryckas? Hur ska det mätas? Vad är vi idag?” osv. Gör det begripligt.
buy paper online
R=Relevant
Att bara sätta mål utan reflektion kan ibland slå tillbaka. Och i stora organisationer kan det bli lite väl många mål som också kan vara motsatta. Vilka mål är viktigast? Vilka är alltså mest relevanta? Låt oss ägna oss åt dessa.

E=Ethical
Här kommer en dimension som inte finns med i SMARTa mål. Är målet i linje med våra värderingar? Är det etiskt försvarbart? Kan vi stå upp för målen om andra får reda på dem? Här borde fler ta en funderare…

Sådär: Jobba med detta så presterar du bättre.

Lycka till!

765qwerty765

Dela inlägget

Fler inlägg