Sju tips för att få din publik att minnas det du säger (komm-tips)

1. Början och slutet är viktigast

Om du skall vara säker på att fånga dem så se till att ha en bra början och ett ännu bättre slut. Det är det publiken kommer att minnas bäst. Öva gärna in dem i förväg

2. Håll en tydlig struktur – för både din och publikens skull

Det betyder inte att du måste berätta allt, utan att publiken kan känna sig trygg i att du vet vart du är på väg och att de är intresserade av vad som kommer härnäst.

3. Måla med bilder

I vår högra hjärnhalva ligger bildminnet liksom våra andra sinnesupplevelser. Om du kan berätta med exempel som går att ”se, höra, lukta” osv. så ökar du chansen att publiken minns mer.

4. Repetera mera

Om du repeterar något så minns man det bättre. Man känner igen något som repeteras. Om du säger något extra viktigt så repetera det gärna. Hänger du med?

5. Det magiska numret 3

Av någon anledning minns vi saker i tretal. Exempel: Tro, hopp och kärlek. Jag kom, jag såg, jag segrade. Eller blod, svett och tårar.

6. Använd ett enkelt, konkret språk

Det är enklare att minnas: ”Vi sålde bättre än vi trodde” än ”Vår försäljningsbudget har justerats positivt på grund av en 12-procentig differens i prognos kontra reellt utfall”. Använd ett konkret språk istället för ett abstrakt. Vilket ord minns du lättast? Frukt, eller Citron

7. Pausa

Lägg in pauser som gör att publiken hinner reflektera. De orkar inte hur mycket som helst utan behöver lite tystnad ibland. Och några sekunders paus upplevs inte som en evighet för publiken även om det kan göra det för dig.

Lycka till!

Dela inlägget

Fler inlägg