Tre sätt att strukturera ditt innehåll i en presentation

1. The US way

På 70-talet började man köra på modellen:

  • Tell them what you will tell them
  • Tell them
  • Tell them what you have told them.

Det fungerar bra ur minnessynpunkt eftersom det ger en repetition. Man kan måla upp strukturen så här:

2. The ancient Greek way

En klassisk retorisk disposition för att övertyga andra ser ut så här:

Sammanhang, problemställning

Här berättar du om problemet. Eventuellt målar du upp någon form av hotbild. Du ”framar” dvs. talar om vilken verklighet som du menar är gällande.

Tes

Här kommer din ståndpunkt, ditt förslag etc.

Tre argument med bevis

Här ger du argument om varför du tycker som du gör och backar upp med bevis, t.ex. forskning, vittnesmål etc. Det starkaste argumentet lägger du sist. Det svagaste i mitten.

En invändning

Om du vet vem du pratar till så kan du på förhand plocka upp en trolig invändning, som du sedan bemöter genom att förminska värdet av det jämfört med ditt förslag

Ett starkt avslut

Vill du att målgruppen skall göra något, så ör det inte fel att med viss passion, ett engagemang eller stolthet uppmana till det.

3. The Antony Jay way

Författaren Antony Jay använder följande fyra P:n för att övertyga:

Position

Det här är situationen / nuläget vi är i…

Problem

Det gör att vi har följande problem….

Possibilities

Man kan lösa det så här…eller så här…eller så här…

Proposal

Baserat på min analys / erfarenhet etc. föreslår jag följande lösning…

Lycka till!

Dela inlägget

Fler inlägg